OVER ONS

WAT DOEN WE?

HOE DOEN WE DAT?

Consonanza Werkt

Het is niet de meest voor de hand liggende naam: “Consonanza Werkt”. Consonanza is een woord uit het Italiaans.
De betekenis is “Harmonie”.

Harmonie betekent “in overeenstemming met… “  Wij hanteren harmonie als uitgangspunt in onze begeleiding. Bij Consonanza Werkt willen wij graag dat mensen handelen zoals bij hen past. Jezelf kennen en van daaruit handelen betekent authenticiteit, in overeenstemming met jezelf!

Wij werken in harmonie. Wij werken in overeenstemming met de gemaakte afspraken met de opdrachtgever. Wij werken in overeenstemming met de kennis/vaardigheden, interesses/ambities en beperkingen van de cliënt en wij werken in overeenstemming met ons eigen innerlijke kompas.

Van daaruit werken alle medewerkers vanuit hun eigen kennis en kunde en weten zij wat nodig is om mensen bijvoorbeeld te kunnen begeleiden in het (her)vinden van hun mogelijkheden of leren omgaan met belemmeringen.

“Met veel kleine stapjes bereik je ook een groot resultaat”