Onze klanten waarderen ons

Onze Visie

  Consonanza Werkt richt zich op cliënten met een afstand tot de arbeidsmarkt om een verscheidenheid aan redenen zoals beperkingen in persoonlijk/sociaal functioneren, dynamisch handelen of statische houdingen. Ook persoonlijke omstandigheden kunnen een grote rol spelen. Het doel van Consonanza Werkt is om de cliënt weer in zijn/haar kracht te zetten, te kijken naar mogelijkheden in plaats van onmogelijkheden en te zoeken naar dé werkplek waar de cliënt uit de voeten kan met kennis/vaardigheden, ambities/interesses en beperkingen. Om vanuit een basis van zelfvertrouwen en eigenwaarde weer te groeien en te anticiperen op de arbeidsmarkt, waarbij we een ieder ondersteunen, ongeacht achtergrond en wensen. Kenmerken voor Consonanza Werkt is openheid, vertrouwen, samenwerken en deskundigheid.

Onze activiteiten

Wij werken onder meer voor het MKB, grotere regionale werkgevers, het UWV en Gemeente. Zij weten ons te vinden voor verzuimmanagement, re-integratie 1e en 2e spoor en bij vraagstukken in het kader van Wet Poortwachter. Wij hebben jarenlange ervaring in het re-integreren van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Consonanza biedt op maat gesneden trajecten voor diverse doelgroepen. Daarnaast zijn wij als jobcoachorganisatie gespecialiseerd in het begeleiden en bemiddelen van werknemers die vallen onder de Participatiewet. Ook bieden wij sociale werkplekken aan. Door de komst van wet- en regelgeving als de Wet Poortwachter en de Participatiewet zijn er voor menig werkgever vragen ontstaan met betrekking tot de eigen interne organisatie. Is er nog wat aan te doen als u als eigen risicodrager geconfronteerd wordt met een verhoging van de premies als gevolg van langdurig ziekte? Of is het mogelijk een vervroegde WIA aan te vragen voor uw zieke werknemer? Consonanza biedt als specialist oplossingen en geeft advies in deze casussen. Het is te allen tijde mogelijk om vrijblijvend te onderzoeken of Consonanza hierin iets voor u kan betekenen.

Neem contact op.

Bezoekadres
Marco Polostraat 16 7825 VM Emmen
Contact
E-mail: info@consonanza.nl Telefoon: 0591-635077